Naziv projekta: VukovART – luka umjetnosti

Korisnik: Grad Vukovar

Kratki opis projekta:
“Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020” u iznosu od 1.495,311,50 kn financiran je projekt VukovART – luka umjetnosti u 100% financiranju. U skladu s navedenim, svrha projekta je poboljšanje socio-ekonomskih i životnih uvjeta u gradu Vukovaru kroz razvoj participativnih kulturnih
sadržaja radi poticanja društvene inkluzije i razvoja društvenih vještina populacije djece i mladih.

Cilj projekta:
Uključivanje djece i mladih s područja grada Vukovara u stvaranje umjetničkih sadržaja i programa i jačanje kapaciteta odgojno obrazovnih radnika za razvoj i primjenu umjetničkih programa u nastavnim programima, s ciljem stjecanja novih znanja i vještina te socijalnog uključivanja. Ciljanu skupinu čine djeca i mladi s područja grada Vukovara.

Opći cilj 1. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje
Posebni ciljevi:
1.1. Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi
1.2. Razvoj vizualne umjetnosti i inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi
1.3. Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti
1.4. Unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti i medija

Aktivnosti projekta:
1. Javna kampanja promicanje kulture i umjetnosti na području grada Vukovara, uključivanje djece i mladih u kulturne programe VukovART te jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom i mladima
2. Promidžba i vidljivost
3. Upravljanje projektom i administracija

Ukupna vrijednost projekta:
1.495,311,50 HRK

Iznos bespovratnih sredstava:
1.495,311,50 HRK (100%)

Razdoblje provedbe projekta:
6.12.2019. – 6.12.2021.

Kontakt osoba za više informacija:
Siniša Mitrović, sinisa.mitrovic@vukovar.hr

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Vukovara.

Više informacija pogledajte na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr