Nakon završenog trećeg Vukovart-a odlučili smo nastaviti s brojnim aktivnostima tijekom cijele godine koje su uključivale predavanja o Vukovart-u, Street Artu, edukacije i predstavljanja projekta. Među aktivnostima koje smo odradili u drugoj polovici 2019. godine predstavili smo i novu brošuru Vukovart-a – galerije na otvorenom.

Brošura je namijenjena lokalnom stanovništvu kako bi se upoznali s Galerijom na otvorenom, ali i sve većem broju turista koji posjećuju Vukovar.

Svi zainteresirani mogu preuzeti tiskovnu verziju Vukovart brošure u uredu TZ Vukovar.

Brošura je dostupna i u online izdanju, a slobodno je možete preuzeti na sljedećem .

Posjetite Vukovart i uživajte u Galeriji na otvorenom vrhunskih svjetskih umjetnika.

Preuzmite brošuru