Naziv projekta i akronim: Panona net destination management model (Panona net model upravljanja destinacijom) – Panona NET

Opis projekta: Projekt Panona NET pokrenut je s ciljem razvoja, diverzifikacije i integracije turističkih proizvoda na području koje obiluje dobrima, aktivnim i kulturnim turizmom. Temelji projekta nastali su na postojećoj ponudi, uvažavanjem resursa i potencijala ciljnih područja, dodavanjem novih sadržaja, poboljšanjem kvalitete turističkih usluga s namjerom njihova usklađivanja s novim trendovima i zahtjevima tržišta.

Turistička ponuda objedinit će komplementarne turističke niše (ekoturizam, biciklizam, planinarenje, vinski i gastro, kulturni, seoski turizam) i nadograditi ih na sljedeću razinu.

Cilj projekta je povećati raznolikost i integraciju prekogranične turističke ponude aktivnog i kulturnog turizma kroz zajedničku platformu za upravljanje destinacijom i DMO poslovni model. 

Glavni rezultati projekta koji se trebaju ostvariti su: integrirana prekogranična karta dobrobiti, aktivne i kulturne turističke ponude, plan pozicioniranja na tržištu za Panona rute, 9 novih integriranih turističkih proizvoda, osnovana specijalizirana putnička agencija za upravljanje destinacijom te prekogranična platforma za upravljanje odredištima.

Interreg Vukovart 2021 umjetnike možete pogledati na sljedećem linku:
https://vukovart.com/nproject-category/interreg/

Ulaganja u gradu Vukovaru:

 • Mapiranje, opis i označavanje graffiti art rute
 • e-promidžba rute
 • Implementacija Dunavske filmske šetnice
 • Prezentacija Vukovara i kulture u Subotici, sudjelovanje na filmskom festivalu Palić
 • Troškovi VukovArt-a:
  • Pet lokacija izvedbe umjetnina na ukupno minimalno 250m2,
  • Osigurati dolazak pet umjetnika – materijal, priprema i zaštita površina, prijevoz, prehrana, smještaj, naknade i slično
  • Izrada 2 tematske rute i plasman on-line
  • Izrada Pop-up zida
  • Osmišljavanje i postavljanje tematske art lokacije
  • Jedno filmsko i glazbeno događanje

Ukupna vrijednost projekta: 636.364,50 eura (4.706.233,65 kuna)

Sufinanciranje Europske unije: 85 %, 540.909,81 eura (4.000.298,50 kuna)

Trajanje projekta: 15.7.2019. – 14.11.2021.

Prioritetna os: 4 – Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine

Nositelj projekta: Udruga za kreativni razvoj Slap

Projektni partneri: Otvoreni univerzitet Subotica d.o.o., Fond turistički klaster mikroregije Subotica – Palić, Općina Velika, Grad Vukovar.

Poveznica na programsku stranicu: https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/


Projekt je sufinanciran sredstvima iz EFRR i IPA II fondova Europske unije.

www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu