Pitajte nas

ADRESA Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
Hrvatska
MB:
OIB:
IBAN:
2974142
50041264710
HR7525000091851800005
EMAIL art@vukovart.com
sinisa.mitrovic@vukovar.hr
UREDOVNO VRIJEME ponedjeljak – petak 7 – 15 sati
RAD SA STRANKAMA ponedjeljak – petak 8 – 14 sati
pauza 11 – 11:30 sati