Info

Alex Maksiov je jedan od pionira uličnog slikanja koji je počeo stvarati 3D slike u Ukrajini.

Alex slika od 1990. Studiorao je na Odesa Art College (Ukrajina) od 1995. do 2000. Zatim je, 2001. godine, nastavio edukaciju na National Academy of Fine Arts and Architekture u Kijevu i dobio magistarsku titulu u smjeru Restauracije slika ulja na platnu u 2007.

Web – maksiov.com/alex-maksiov

Projekti

Na Akademiji je dobio znanje o perspektivi i 2010. godine je počeo s 3D Street Art slikanjem. Danas je čuveni 3D slikar i radi na međunarodnim projektima. Bio je uključen i izradi dva Guinnessova rekorda (Najdulja anamorfna slika, Bangkok 2013, Najveća 3D slika na svijetu, Venice USA, 2014.).

Takošer izrađuje murale, a najveći (16 katova) je napravio u Kijevu, 2015. godine.

Dobitnik je brojnih nagrada na Street Art Festivalima.

O VukovART-u

Alex Maksiov 3D Street Artist - UKRAJINA

VukovART

Više o lokaciji i Alexovoj slici